Revue

Anketa – Chcete mít nezávislá média veřejné služby jako je Česká televize a Český rozhlas?

Úterý Listopad 24, 2020
753

Chcete mít nezávislá média veřejné služby jako je Česká televize a Český rozhlas?

Juraj Jordán Dovala, biskup Církve československé husitské, Hodonín

Ano. Žijeme v demokratické společnosti a do ní veřejnoprávní media patří. Českou televizi i Český rozhlas vnímám jako objektivní a jsem za ně upřímně vděčný-při vší lidské nedokonalosti, která se do práce redaktorů vmísí.

 

Jaroslav Grufík, správce IT, Milotice

Státní televizi má každý stát, podstatná je spíš kontrola její nezávislosti na politice či komerci. Jsem spokojený s tím, jak je to nastavené u nás. A potvrzují mi to i současné snahy o rozložení Rady ČT a potírání redaktorů, kteří se ozvou, když politik lže nebo byl estébák.

 

Jarmil Adamec, starosta obce, Rohatec

Ano, určitě chci mít veřejnoprávní média, které by neměli nikomu stranit. Lidi dnes snadněji podlehnout lžím, stačí, když jim je někdo denně opakuje na internetu a zjistit si pravdu se obtěžuje už málokdo. Stačí se podívat na letošní americké volby, a jak lidé snadno soudí bez rozmyslu.

 

Hana Kosířová, seniorka, Strážnice

A je to vůbec možné, aby byla nezávislá?

 

Michaela Moudrá, ředitelka Městské knihovny, Kyjov

Jistě že chci. Netvrdím, že s obsahem informací vždy souhlasím  anebo, že se pracovníci nedopouštějí chyb, ale pro „demokratickou společnost“ je úloha veřejnoprávních médií důležitá.

 

Josef Pokorný, vedoucí elektrovýroby, Brno 

Nezávislá media? Tak, byl by to ideál. Ale s ohledem na to, že pravda je „třídně“ podmíněná je to jenom něco jako sen.

To, co se třeba mě zdá pravdivé a žádoucí, nemusí se zdát dostatečně pravdivé žádocí mému názorovému oponentovi.

Setkávám se s tím i v běžném životě. V každém případě by bylo fajn, kdyby prostor dostaly všechny podstatné názorové směry a ne tak, že jedny mohou sdělit cokoliv jim příjde na mysl v hlavních vysílacích časech a druhé nedostanou prostor žádný nebo ho dostanou, ale jen jen v době, kdy odpovídající pořady skoro nikdo nesleduje. Je zřejmě, že ti, co jsou u moci, ohýbají média k obrazu svému, aby opozici bylo slyšet co nejméně. To bylo u nás za socialismu přr 89. a přes to, že sametová revolice přinesla jisté zlepšení, čím dál víc to sklouzává do původních kolejí, byť ty koleje vedou už trochu jinam. Jsou ale nebezpečně hluboké. Vše, co v nich nejede je systematicky rozevláto neznámo kam. Silně mi vadí centralizace medií do Prahy. Moravská studia a jejich pořady jsou uměle tlačena do stínu ne proto, že by neměla obyvatelům Moravy co sdělit, ale proto že moravská otázka se mocipánům v Praze nehodí do krámu.

 

Michael Purmenský, kulturní referent obce, Dolní Bojanovice

Nezávislá média, zvláště v této době zaručují přítok ověřených informací. Věřím tedy, že jsou potřebná a měli by jsme se postavit proti současným snahám zdiskreditovat je.

 

Michal Závodný, Archlebov

Rozhodně ano. Je nesmírně důležité, aby novináři a redaktoři mohli svobodně a beze strachu psát o dění okolo.

V poslední době jsme svědky postupného dosazování loajálních lidí do Rady ČT a snahy politiků o zajištění většího vlivu na fungování uvnitř těchto médií.

 

Irena Janků, referent financování, Blatnice pod Svatým Antonínkem

Média by rozhodně měla být nezávislá, tzn. svobodná, aby mohla sdělovat objektivní a pravdivé informace. Osobně si myslím, že televize i tisk fungují jako firma, která samozřejmě potřebuje zdroj příjmu a pracuje na tom, aby vykázala zisk. Je to byznys. Záleží tedy na majiteli firmy, jakým směrem tu firmu povede. Samozřejmě dle svého nejlepšího přesvědčení a vědomí. A to velmi ovlivňuje výsledek. Je to jako Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. U veřejnoprávních médií jsou podle mého majiteli tedy občané, kteří ovšem svěřují vedení firmy manažerům, na které spoléhají. Jenomže i tito lidé mají své přesvědčení, politické názory a postoje a také zaujatost vůči někomu nebo něčemu. Takže je to tak trochu začarovaný kruh. Jestli se k té nezávislosti dá vůbec dopracovat. Rozhodně jsem ale přesvědčená, že všechna média by se měla řídit zásadami demokratického státu a dodržovat novinářskou etiku.

 

Jarmila Sládková, Velká nad Veličkou

Mít nezávislá média veřejné služby jako je Česká televize a Český rozhlas je pro nás velice důležité. Poslouchám jen stanice Českého rozhlasu, sleduji víceméně nejvíce Českou televizi a její zpravodajství. Zajímám se i o aktuální dění kolem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Myslím, že veřejnoprávní média právě v těchto nelehkých chvílích zvládají svoje poslání a pomáhají nám všem orientovat se v nepřehledném světě řadou projektů, pro děti vzdělávací a výchovné, vysílání kanálu pro seniory, poskytuje pravidelné vyčerpávající zpravodajství o situaci týkající se konoraviru a vládních opatření apod. Věřím, že i přes všechny stávající problémy se vše obrátí k lepšímu a bude zachována nezávislost těchto veřejnoprávních médií.

 

Adam Komers, bývalý šéf regionálního zpravodajství České televize, Praha

Média veřejné služby považuji za nezastupitelná zvláště v zemi, kde část soukromých médií patří vrcholnému politickému představiteli a další část médií tentýž politik ovládá jakožto bohatý podnikatel ekonomicky prostřednictvím nákupu reklamního času. Je jasné, že takto závislá média těžko budou šířit informace, které by byly onomu vrcholnému politikovi proti srsti. Existence nezávislých médií veřejné služby je tedy ve výsostném zájmu občanů.

 

Připravil: Tonda Vrba